top of page
bogdana-uncu-hL1-zYZAfxM-unsplash.jpg
LOGO W.png

พระราชวังเชินบรุนน์  (Schönbrunn Palace)

About

พระราชวังเชินบรุนน์

(Schönbrunn Palace)

1 ใน 2 มรดกโลก แห่งกรุงเวียนนา

พระราชวังอันยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย ตั้งแต่ศตวรรษ 17 โดยมีต้นแบบมาจาก

พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสค่ะ ในอดีตที่นี่เคย

เป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค

ในสมัยคริสศตวรรษที่ 13-20 โดยมาพักพระราชวัง

แห่งนี้ในทุก ๆ ช่วงฤดูร้อนค่ะ ภายนอกใหญ่โตด้วย

ขนาดกว่า 759 ไร่ประมาณ 1,214,400 ตารางเมตร

ส่วนภายในหรูหราไปด้วยผลงานศิลปะเก่าแก่ สถานที่

นี้จึงเป็นเหมือนกับศูนย์รวมวัฒนธรรมประเทศด้วยค่ะ

leonhard-niederwimmer-8vvP8rS7OJA-unsplash.jpg
rodolfo-quevenco-cTVWWHjzT64-unsplash.jpg

ชื่อพระราชวังแปลว่าน้ำพุที่สวยงามค่ะ มีที่มาจากบ่อน้ำ
บาดาลที่ผุดขึ้นบริเวณนั้นค่ะ ภายในพระราชวังนี้โดดเด่น

ด้วยสถาปัตยกรรมรอคโคโค่ หรูหรา อลังการ ภายในมี

ห้องมากกว่า 1,441 ห้อง ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ชมเพียง 40

ห้องเท่านั้นค่ะ ซึ่งแต่ละห้องที่เปิดให้ชมก็เต็มไปด้วยเรื่อง

ราวค่ะ โดยถ้าเราจะเข้าชม เขาจะมีไกด์คอยนำและอธิบาย

ห้องต่าง ๆ ที่ต่างก็มีความสำคัญตั้งแต่ในอดีตทั้งนั้นค่ะ

carrie-borden-Qpt8lDDF_IM-unsplash.jpg
Image by Árpád Czapp

บริเวณด้านหลังของพระราชวัง มีอุทยานขนาดใหญ่อยู่

ด้วยค่ะ นอกจากจะมีดอกไม้สวย ๆ หลากหลายพันธุ์แล้
ยังมีสวนสัตว์ แถมยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของโลกด้วย 

ด้วยความสวย ความใหญ่ บวกด้วยความสำคัญทำให้ใน

ปัจจุบัน พระราชวังเชินบรุนน์ ได้ถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งใน

สองของมรดกโลกในเมืองนี้ นอกจากเขตเมืองเก่าด้วยค่ะ

martin-zenker-ZkQNOEezi6k-unsplash.jpg

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page