top of page
About

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เมืองหลวงที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือที่สุดในโลก

เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ได้ชื่อว่าอยู่

ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้ถูกค้นพบครั้ง

แรกเมื่อปีค.ศ.870 หลังจากนั้นได้กลายมาเป็น

ศูนย์กลางทางการค้าและการประมงที่สำคัญ
จึงถูกก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงเมื่อปีค.ศ.1786 
หรือประมาณ 200 กว่าปีที่ผ่านมานี่เองค่ะ

Image by Evelyn  Paris

เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศ สิ่งน่า
สนใจจึงมีเต็มไปหมด มีทั้ง
โบสถ์สวย ๆ แกลเลอรี่

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ประติมากรรมสวย ๆ สีของ

อาคารบ้านเรือน ที่เหมือนกับว่าเขาแข่งกันสดใส

โดยเฉพาะงานศิลปะ  ที่เราสามารถพบเห็นได้ตาม

ผนังอาคารรอบเมือง ส่วนใหญ่เป็นงานท้องถิ่น

นิทานพื้นบ้าน  ทำให้เมืองนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นเมือง

แห่งศิลปะด้วย

แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมีครบ
เป็นอีกเมืองที่ห้ามพลาดหากได้ไปถึงไอซ์แลนด์ค่ะ

Image by aiden patrissi

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page