top of page
About

ประตูชัยฝรั่งเศส

(ARC DE TRIOMPHE)

อนุสรณ์สำคัญกรุงปารีส

อนุสรณ์ที่ตั้งอยู่ในเขต 8 กรุงปารีส กลางจัตุรัส
ชาร์ล เดอ โกล หรือเรียกอีกชื่อว่าจัตุรัสดวงดาว
ซึ่งที่นี่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของถนนทั้ง 12 สาย

 

แลนด์มาร์กแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้น ค.ศ.1806-1836
ตามคำสั่งของนโปเลียน โดยเขามีจุดประสงค์เดิม

สร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรชนทหารกล้า และได้กลายมา

เป็นอนุสรณ์ทหารฝรั่งเศส สมัยสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 ซึ่งในปัจจุบัน ได้กลายมาเป็นที่ตั้งของสุสาน

ทหารนิรนาม โดยลักษณะของประตูชัย ถูกสร้าง

ในรูปแบบศิลปะนีโอคลาสสิกมีส่วนสูง 49.5 เมตร

กว้าง 45 เมตร และลึก 22 เมตร ด้วยความใหญ่

ขนาดนี้ จึงถือว่าเป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2

ของโลกเราด้วยค่ะ

Image by Elena Jiang
Image by Elena Jiang

บริเวณรอบ ๆ ตัวประตูชัย ถูกสร้างด้วยหินอ่อน

ตกแต่งด้วยรูปแกะสลักที่ไม่ได้ปั้นขึ้นมาเพื่อความ

สวยงามเพียงอย่างเดียว รายละเอียดทั้งหมดนั้น

เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชัยชนะค่ะ อย่างเช่น
รูปจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ที่สวมมงกุฎจากเทพ

ธิดาแห่งชัยชนะ รูปปั้นแกะสลักยุวชนเปลือยชาว

ฝรั่งเศสกำลังสู้กับทหารเยอรมัน รายชื่อทหารที่

เคยร่วมรบ ในสงครามประวัติฝรั่งเศส หรือห้อง

เพดานที่มีการตกแต่งด้วยดาบและโล่ถูกแกะสลัก

เพิ่มด้วยรายชื่อสงครามในยุคปฎิวัติฝรั่งเศสเป็น

รายละเอียดเล็กน้อย แต่สวยมาก ๆ ให้ได้เดินเล่น

ชมกัน

 

เรียกได้ว่า เป็นแลนด์มาร์กที่สวยแบบมีที่มาที่ไป

ของแท้ เหมือนย้ำเตือนให้นักท่องเที่ยวอย่างเรา

ได้รู้ว่า ปารีสไม่ได้มีดีเพียงแค่หอไอเฟลเท่านั้นค่ะ

Image by chandresh raju

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page