top of page
About

จุงเฟรา (JUNGFRAU)

เจ้าของฉายา  Top Of Europe

หนึ่งในเทือกเขาที่สูงและมีชื่อเสียงบนเทือกเขาแอลป์
เขาเป็นเทือกเขาที่ได้รับฉายาว่า Top Of Europe  ค่ะ
ไม่ใช่เพราะสูงที่สุดในยุโรปนะคะ  เพราะเขาสูงแต่ไม่ใช่

ที่สุด ที่ได้ฉายานี้เป็นเพราะข้างบนนี้ มีสถานีรถไฟที่

สูงที่สุดในยุโรปอยู่ค่ะ

ชื่อของเขา แปลเป็นภาษาเยอรมันว่า สาวน้อย ค่ะ
แต่เป็นสาวน้อยที่มีส่วนสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือ

ระดับน้ำทะเล ถึงแม้เป็นสาวน้อย แต่เป็นสาวน้อย
ที่มีส่วนสูงเหมือนนางแบบค่ะ

Image by Ronnie Schmutz

ส่วนสูงของเขาทำให้บริเวณด้านบนนั้นเต็มไป

ด้วยหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี แถมจากบนนี้

ยังมองเห็นวิวได้สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในสวิส

เป็นความสวยที่ไม่ถูกมองข้ามค่ะ เพราะเป็น

บริเวณแรกของเทือกเขาแอลป์ ที่ถูกเลือกให้

ได้รับการขึ้นทะเบียบให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

Image by Carol Jeng

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page