top of page
Image by Dim 7
LOGO W.png

กำแพง จอห์นเลนนอน (John Lennon Wall)

About

กำแพงจอห์นเลนนอน

(John Lennon Wall)

แลนด์มาร์กที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์สำคัญชาวเช็ก

กำแพงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกลุ่มชาวเช็กที่ต่อต้าน

รัฐบาลในช่วงปีค.ศ. 1980 ค่ะ โดย กำแพงมีลักษณะเต็มไป

ด้วยเนื้อเพลงและคำคมของ จอห์น เลนนอน ที่บ่งบอกถึง

สันติภาพในสมัยนั้น

 

ซึ่งในปี 1998 รัฐบาลได้เคยนำสีมาทาทับคืนค่ะ แต่ว่าชาว

เมืองหลายคน กลัวว่าเขาจะสูญเสียความหมายและคุณค่า

ของกำแพงนี้ในสมัยก่อน จึงเริ่มทยอยเขียนข้อความต่างๆ

ลงบนกำแพง  เพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ

neil-su-8eXD21d-CU8-unsplash.jpg

โดยในปัจจุบันกำแพงแห่งนี้ เป็นเหมือนกับที่ระบายของ

ชาวเช็กค่ะ เพราะเป็นกำแพงที่เปิดให้ประชาชนได้มาเขียน

หรือพ่นสีระบายความในใจได้ แถมทำได้ไม่ผิดกฏหมาย

ด้วย จึงมีการเชิญศิลปินมาวาดอยู่บ่อย ๆ จนในปัจจุบัน

กำแพงนี้จึงเต็มไปด้วยสีสันลวดลาย และข้อความระบาย

ความในใจของคนในเมืองค่ะ

guido-coppa-kveAK5croPg-unsplash.jpg

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page