top of page
About

LAKE ZURICH

ธรรมชาติที่ทำให้เมืองซูริกดูสมบูรณ์

หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งของประเทศสวิส
ด้วยความยาว 29 กิโลเมตร จึงเป็นทะเลสาบที่ไหล
ผ่านซูริกและเมืองอื่น ๆ ด้วยและเพราะเป็นทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ เราจึงจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง
รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพายเรือ ว่ายน้ำ 
หรือนั่งปิกนิกกัน ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยว

อย่างเราเห็นแล้วรู้สึกอยากเกิดเป็นคนในเมืองนี้ค่ะ

Image by Aho

แม้ว่าเราจะสามารถเห็นทะเลสาบซูริกได้รอบเมือง
แต่ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดชมวิวที่สวยสุดอยู่ที่สะพาน 
Quaibrücke เป็นจุดที่เห็นทะเลสาบได้แบบชัดเจน

และยังสามารถเห็นวิวของเมืองนี้มุมกว้างอีกด้วย

อีกหนึ่งความสำคัญของทะเลสาบแห่งนี้คือช่วย
ทำให้เมืองซูริกดูสมบูรณ์ค่ะ เพราะประเทศนี้เขา
ที่ไม่มีทะเล ทะเลสาบจึงเป็นเหมือนส่วนสำคัญที่

ทำให้เมืองดูมีชีวิตชีวา ถ้าขาดทะเลสาบซูริกที่

ไหลผ่านใจกลางเมืองไป ซูริกอาจจะไม่ใช่เมือง

ที่น่าสนใจขนาดนี้ก็ได้ค่ะ

Image by Ruth Georgiev

แบ่งปันบทความดีๆให้เพื่อนๆอ่าน

รับจัดทริปส่วนตัว และจอยทริป, บริษัททัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์สวิเซอร์แลนด์

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

bottom of page