top of page

MILAN - SWISS - PARIS : Deluxe

เริ่มด้วยที่พักสวยที่สุดของมิลาน

ต่อด้วยพักผ่อนกับที่พักสวยและสวยมากของสวิส

ไปนอนห้องพักวิวหอไอเฟล

จบท้ายช้อปปิ้งเต็มๆ ที่ปารีส

และยังมีตากล้องประกบติด

 

ทำไมต้องเรา  ??

หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 / ตากล้องประกบทุกทริป 1 

โปรแกรมทำแบบหลวมๆ สบายๆ ไม่เร่งรีบ มีเวลาให้พักผ่อน ที่พักสวย ๆ

ที่พักดีทุกที่ ไม่วิวสวยก็กลางช้อปปิ้ง

Image by Rafael Kellermann Streit

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

ROUTE of MILAN - SWISS - PARIS

โปรแกรมการเดินทาง 
เส้นทาง : มิลาน สวิตเซอร์แลนด์ ปารีส 11 วัน 8 คืน 

เดินทางโดย : สายการบิน QATAR AIRWAYS / EMIRATES 

กำหนดการเดินทาง 
-

วันเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบินในปัจจุบัน

เส้นทางโดยรวม 
DAY 01
เช็คอิน
DAY 02 ถึงมิลาน เที่ยวดูโอโม่ - พักกลางห้างแกเลอเรียมีวิวทุกห้อง
DAY 03 เข้าสวิส เที่ยวเซอร์แมท - พักที่พักสวยที่สุดของเซอร์แมท
DAY 04 ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท - กลับมาพักที่เดิม
DAY 05  ไปอเดลโบเด้ล - ที่พักสวยสุดของเมืองมีสระน้ำวิวสวย
DAY 06 ขึ้นเขากลาเซีย 3000 - กลับมาพักที่เดิม
DAY 07 นั่ง TGV เข้าปารีส  -  เก็บภาพปารีส พักกลางถนนช้อปปิ้ง
DAY 08 ถ่ายภาพให้ทั่วปารีส - พักกลางถนนช้อปปิ้ง
DAY 09 พาช้อปปิ้ง  - พักติดหอไอเฟล มีระเบียงวิวหอไอเฟลทุกห้อง
DAY 10 เก็บตกช้อปปิ้ง - ขึ้นเครื่องกลับ 3 ทุ่ม
DAY 11 กลับถึงกรุงเทพ

DAY 01 I กรุงเทพฯ 

16.00   เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.25  ออกเดินทางสู่อิตาลี โดยสายการบิน QATAR  เที่ยวบิน QR833 ระยะเวลา 7.25 ชั่วโมง           

23.50 ถึงสนามบินโดฮา (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 2.35 ชั่วโมง)

 

DAY 02 I  กรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

02.25 บินต่อสู่ประเทศอิตาลี โดยสายการบินกาตาร์  เที่ยวบิน QR123 ระยะเวลา 6.30 ชั่วโมง

06.50 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ มิลาน พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ตัวเมือง มิลาน MILAN เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano  ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ พาท่านขึ้นสู่ด้านบนหลังคาของวิหาร จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง เก็บภาพบรรยากาศกันจนจุใจ

13.00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก เช็คอินเรียบร้อย ที่พักของเราตั้งอยู่บนแลนด์มาร์กของเมืองติดกับมหาวิหารดูโอโม่ และถนนช้อปปิ้งแบรนด์เนม พาท่านเดินเก็บภาพบรรยากาศ ณ เมืองมิลาน หรือท่านใดอยากจะพักผ่อนที่ที่พักก็สามารถทำได้เช่นกัน

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ GALLERIA VIK MILANO ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักบนห้างแกเลอเรีย มีวิวทุกห้อง สวยที่สุดของเมืองมิลาน

08.jpg
02 GALLERIA VIK MILANO.jpeg

DAY 03 I  มิลาน - เซอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์)

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงสายๆ ให้ท่านได้ใช้บริการของโรงแรม ห้องพักกันให้เต็มอิ่ม ไม่เร่งรีบ

หรือท่านไหนอยากเก็บบรรยากาศในช่วงเช้ารอบๆ บริเวณที่พัก ก็สามารถทำได้

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13:00 หลังอาหาร พาท่านเดินทางสู่เมือง ZERMATT ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง

เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น 

ทำให้ท่านสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอดได้โดยไม่ต้องกังวล  และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์  สวยจนยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

หาชมยากจริงๆ ครับ 

16:00 ถึงเมืองแทส Tasch เปลี่ยนจากรถเป็นรถไฟเขาเมืองเซอร์แมท เนื่องจากตัวเมืองเซอร์แมท ไม่อนุญาตให้นำรถเข้า

เมื่อถึงตัวเมืองด้านในพาท่านขึ้นรถไฟสู่ที่พักที่สวยที่สุดของเซอร์แมท โดยรถไฟขบวนนี้เป็นขบวนเดียวกับที่ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท ที่พักเราตั้งอยู่บนเขาจากตัวที่พัก มองเห็นวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นได้เต็มๆ ตา เมื่อถึงโรงแรม เดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆ ที่พักกันอย่างเต็มที่ 

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร หากท้องฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถเห็นหมู่ดาวนับล้านและทางช้างเผือกได้เต็มๆ ตาเคียงข้างยอดเขาแมทเทอร์ฮร์นจากที่พัก

พักค้างคืน ณ HOTEL RIFFELHAUS 1853 ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักสวยที่สุดของเซอร์แมท มีอ่างน้ำวนวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮร์น พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋าย้ายโรงแรม

riffelhaus 1853 33.jpeg

DAY 04 I ยอดเขากรอเนอร์แกรท

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ได้เวลาพาท่านขึ้นรถไฟสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของยอดเขา ณ สถานี ROTENBIDEN เก็บภาพสวยๆ กันอย่างเต็มที่ จนได้เวลาขึ้นรถไฟต่อไปยังยอดเขากรอเนอร์แกรท จุดสูงสุดของภูเขานี้ พาเดินเล่นกันให้ทั่วยอดเขา

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

หลังอาหารอิสระเดินเล่นบนยอดเขากันต่อ หรือหากใครอยากกลับที่พักไวก็สามารถกลับมานั่งเล่น นอนเล่นกันที่โรงแรมได้ มีอ่างน้ำวนสวยๆ หรือจะพักผ่อนในซาวน่าของโรงแรม อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักค้างคืน ณ HOTEL RIFFELHAUS 1853 ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักสวยที่สุดของเซอร์แมท มีอ่างน้ำวนวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮร์น พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋าย้ายโรงแรม

06_edited.jpg
04.jpg

DAY 05  I เซอร์แมท - อเดลโบเด้ล

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้าดื่มด่ำกับบรรยากาศกันต่อไม่ต้องเร่งรีบ มีเวลาจิบกาแฟหน้าที่พักสบายๆ

10:00 จนได้เวลานั่งรถไฟลงเขาจนถึงตัวเมือง ZERMATT  พาท่านเดินเล่นชมเมืองให้ทั่วเมืองทั้งถนนคนเดิน โบสถ์สวยๆ ประจำเมือง และพลาดไม่ได้อีกจุดแลนด์มาร์ก บนสะพานข้ามแม่น้ำ เก็บภาพบรรยากาศกันให้เต็มที่

12:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารพาท่านขึ้นรถไฟออกจากตัวเมืองประมาณ 15 นาที กลับขึ้นรถของเราและจนได้เวลาเดินทางสู่เมือง ADELBODEN เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองสวยกลางหุบเขาแอลป์ ที่ต้องขอบอกว่าเมื่อถึงที่พักแล้ว จะไม่ขอออกไปที่ไหนเลย

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ THE CAMBRIAN ADELBODEN ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักสวยที่สุดของเมือง มีสระน้ำวิวสวย พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋าย้ายโรงแรม

 คลิก >> เพื่อดูรูปที่พักเพิ่มเติม

The cambrian adelboden.jpg
adelboden.jpeg

DAY 06  I  ยอดเขากลาเซีย 3000 

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้ามีเวลาให้ท่านได้จิบกาแฟยามเช้า ไม่ต้องเร่งรีบ

10:00 พาท่านไปยังเขา Glacier 3000 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน พาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม สู่บริเวณ กลาเซียร์ เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3000

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยออดเขา

(กิจกรรมบนยอดเขาจะต้องดูจากสภาพลมและหิมะ)

หลังอาหาร  พาท่านนั่งเดินชมรอบๆ และจุดไฮไลท์   Peak Walk By Tissot กิจกรรมท้าทายด้วยการเดินบนสะพานแขวนเชื่อมสองยอดเขาด้วยความสูง 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เต็มที่ทั้งภาพถ่าย และกิจกรรม จนได้เวลาลงสู่ยอดเขาและกลับสู่ที่พักสวยๆ ของเราที่เดิม

18:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ THE CAMBRIAN ADELBODEN ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักสวยที่สุดของเมือง มีสระน้ำวิวสวย พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋าย้ายโรงแรม

 คลิก >> เพื่อดูรูปที่พักเพิ่มเติม

maxresdefault_edited.jpg

DAY 07  I อาเดลโบเด้ล - รถไฟ TGV - ปารีส (ฝรั่งเศส)

07:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

08:00 เช้านี้ขอออกเช้าหน่อยสักวัน เพื่อจะได้มีเวลาเต็มที่ที่ปารีส ออกเดินทางสู่เมืองซูริค เพื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูง TGV เข้าสู่ปารีส

09:45 ออกเดินทางสู่ปารีส โดยรถไฟ TGV 

(รอบรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย)

อาหารเที่ยงแบบ TAKE AWAY ทานบนรถไฟระหว่างเดินทาง

13:45 เดินทางถึงปารีส พาท่านเข้าสู่ที่พักติดหอไอเฟล 

เช็คอินและพักผ่อนกันสักเล็กน้อย จนได้เวลาพาท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศให้ทั่วรอบๆ "หอไอเฟล "

สิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นหอสูงโครงสร้างเหล็ก

ความสูงรวมจากฐานถึงยอดบนสุดที่ถูกบันทึกไว้ในปัจจุบันคือ 324 เมตร เคยครองอันดับสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก

จนถึงปี 1930 มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากถึงปีละ 7 ล้านคนโดยร้อยละ 75 เป็นชาวต่างชาติที่มาเยือนพร้อมกับความเชื่อว่า

"หากมาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วไม่ได้มาเยือนหอไอเฟล ก็เหมือนมาไม่ถึงฝรั่งเศส” เดินให้ทั่วทั้งบริเวณทั้งรอบหอไอเฟล และบริเวณแม่น้ำแซน

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE

ที่พักกลางถนนช้อปปิ้ง เดินช้อปปิ้งเพลินๆ กับช็อปแบรนด์เนมรายล้อมโรงแรม

25.jpg
IMG_7582.jpg

DAY 08  I ปารีส

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

10:00 พาท่านออกเดินทางกันสักเล็กน้อยไปเก็บภาพบรรยากาศ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Museum du Louvre   พาไปชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้า  (หากท่านใดสนใจเข้าชมภายใน ช่วงบ่ายสามารถซื้อตั๋วเข้าชมเพิ่มเติมได้จะใช้เวลาด้านในประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต่อด้วยพาชมเก็บภาพกับ ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe  เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหาร กล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายไปต่อที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ Champs Elysees เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!! ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส

เมื่อได้ภาพกันอย่างจุใจกันแล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

19:00 อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE

ที่พักกลางถนนช้อปปิ้ง เดินช้อปปิ้งเพลินๆ กับช็อปแบรนด์เนมรายล้อมโรงแรม

DAY 09 I  ปารีส

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 เนื่องจากที่พักเราอยู่กลางถนนช้อปปิ้ง วันนี้จะพาเดินกันให้ทั่วบริเวณตั้งแต่ที่พัก ไปจัสตุรัสแวงโดม ต่อด้วยโรงละครโอเปรา และเข้าสู่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ห้างหรูที่โด่งดังที่สุดของปารีส ตลอดสองข้างทางสามารถเก็บภาพบรรยากาศหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ตลอดทาง

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งกลางย่านถนนแบรนด์เนมที่มีทุกแบรนด์ที่ท่านจะนึกถึง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำ

พักค้างคืน ณ PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL  ที่พักคอนเฟิร์มแล้ว

ที่พักทุกห้องมีระเบียงชมวิวหอไอเฟล

รูปลูกค้า10.jpg

DAY 10  I  ปารีส - สนามบิน - โดฮา

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก 

เก็บตกช้อปปิ้ง  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวัน

17:00 ได้เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส

22:25 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบิน QR038 ระยะเวลา 6.20 ชั่วโมง

 

DAY 11 I กรุงเทพฯ

05:45  ถึงสนามบินโดฮา รอเปลี่ยนเที่ยวบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง

08:05  เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์

18:55  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ 

แบบจอยทริป

เดินทางร่วมกับคณะของเราคณะไม่เกิน 14  ท่าน
 

- เดินทาง 2 ท่าน  ท่านละ 244,900 .-

- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว สอบถามเพิ่มเติม

- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.- 

- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 45,000.-

- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.-

ราคาเด็ก

อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 25,000.- (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12    ปี  ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่

จะเป็นทัวร์ราคาสูงนะคะ

เน้นที่พักกลางเมือง เฉพาะที่พักก็ราคาสูงกว่าทัวร์ทั่วไปประมาณ 30,000 บาทแล้วค่ะ

และยังมีตากล้องให้ทุกทริป กับอาหารแบบพรีเมี่ยม ที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้านทัวร์ลงทั่วไปค่ะ

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เป็นตั๋วเครื่องบินราคาถูกสุด น้ำหนักกระเป๋าและที่นั่งจะเป็นไม่ตามที่สายการบินกำหนด)

- วีซ่า  การดำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ

- ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า

(ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้)

- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

- รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ตากล้องพร้อมถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- หัวหน้าทัวร์ชำนาญ

- ทิปคนขับรถต่างชาติ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ)

- ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม 

- ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับโควิด เช่น ค่าที่พักกักตัว หรือค่าตรวจโควิด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
- ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในรายการ

- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์และตากล้อง

หมายเหตุ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย
-    ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
-    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
-    บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

-    กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท 

(ชำระงวดแรกเพื่อออกบัตรโดยสาร)

-     เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆของ

      ผู้เดินทางได้ (หากท่านมีการทำพาสปอตเล่มใหม่ ชื่อ-นามสกุลจะต้องตรงตามพาสปอตเล่มเดิมที่ส่ง

     มาจองทริปไว้กับทางบริษัท หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆ ทางผู้

     เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง)

-    หมายเลขบัญชีชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท วันซ์ อะเกน 2010 จำกัด

      ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 348-250357-5 (Scb)
-    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
-    กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
-    หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
-    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ อื่นๆ
1.    บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2.    เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
3.    กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
-    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-    ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4.    หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5.    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
6.    ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** ยกเว้นกรณี

- หากยื่นวีซ่าแล้ว

- โปรแกรมที่มีโปรโมชั่นของตั๋วเครื่องบิน

- กรณีที่ท่านเลือกระบุห้องพักพิเศษ หรือ โปรแกรมการขายที่ทางบริษัทฯ ระบุห้องพักแบบพิเศษไว้

(เนื่องจากห้องพักที่ระบุทางโปรแกรมเป็นห้องพักพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้)

*หักค่าใช้จ่ายตามจริง
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ add LINE Business ID  

Line ทัวร์ยุโรป tour.png

และทั้งหมดนี้ แถมฟรีตากล้อง

thank you for your support…

 

ทัวร์ ยุโรป 2565

บริษัททัวร์ , ท่องเที่ยว , ทัวร์สวิส , ทัวร์ยุโรป ,  ทัวร์ , ท่องเที่ยว , สวิตเซอร์แลนด์ , ไอซ์แลนด์  , 
ฝรั่งเศส , อิตาลี , เยอรมัน , Hallstatt , เชก , ฮังการี , อังกฤษ , สโลวีเนีย , โครเอเชีย , ญี่ปุ่น

bottom of page