top of page
About

NETHERLAND BELGIUM FRANCE

เบลเยี่ยม ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องช็อคโกแลต และเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก
เต็มไปด้วยความสวยงามและเก่าแก่ของสถาปัตยกรรม สวยจนได้รับมรดกโลกอยู่หลายต่อหลายแห่ง
เมืองบรูจส์ เมืองมรดกโลกที่ได้รับฉายาว่าเวนิสเหนือ ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างมาเยือนไม่ขาดสาย

เนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งสวนดอกไม้ในยุโรป

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายในประเทศ ทั้งหมู่บ้านสไตล์วินเทจที่เต็มไปด้วยกังหันลมนับร้อย
หมู่บ้านที่ไม่มีถนน ภายในหมู่บ้านเดินทางกันโดยเรือ

อัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงที่ได้ฉายาว่าเมืองจักรยานของโลก 

ฝรั่งเศส เป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในลิสของใครหลาย ๆ คน ที่ต้องไปให้ได้สักครั้ง

ปารีสเมืองแห่งแฟชั่นและความหรูหรา โดยเฉพาะแลนด์มาร์กสำคัญ อย่างหอไอเฟล (Eiffel Tower)

และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum)  ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของปารีส

รวมทั้งสถาปัตยกรรมอันงามวิจิตรตระกาลตามากมายที่ไม่ควรพลาดถ้าได้มาเยือนที่นี่

 

 

ทำไมต้องเรา  ??

ตากล้องประกบทุกทริป 1 

พักกลางเมืองทุกคืน

โปรแกรมทำแบบหลวม ๆ สบาย ๆ ไม่เร่งรีบ มีเวลาให้พักผ่อน ที่พักสวย ๆ

อาหารจัดแบบ Deluxe ทุกมื้อ 

tamar-gogua-pG7YISC10vE-unsplash.jpg

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

Contact

ROUTE of NETHERLAND - BELGIUM - ​FRANCE

โปรแกรมการเดินทาง 
เส้นทาง : เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน 

เดินทางโดย : สายการบิน  QATAR AIRWAYS / EMIRTES
กำหนดการเดินทาง 

-

 วันเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบินในปัจจุบัน

DAY 01  | กรุงเทพฯ

22:00  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

DAY 02 | ดูไบ - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

02:00 ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ EK377 เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

06:00 ถึงดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 2.10 ชั่วโมง

08:10 เดินทางต่อสู่อัมสเตอร์ดัม โดยสายการบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ EK147 เดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง

12:40 ถึงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ พาทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เริ่มต้นด้วยการพาท่านสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ Zaanse Schans  (เดินทางประมาณ 20 นาที) ไปเดินเล่นกันสวยๆ ที่หมู่บ้านกังหันลม

มาเนเธอร์แลนด์ ภาพแรกที่นึกถึงก็ต้องกังหันลมนี่แหละค่ะ เมืองนี้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อน ที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน  เดินเล่นกันเพลินๆ จนได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกันเล็กน้อยไม่เกิน

20 นาทีสู่เมือง  อัมสเตอร์ดัม เมืองริมแม่น้ำสุดโรแมนติกที่พ่วงตำแหน่งเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ที่นี่เป็นศูนย์รวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ทำมากมาย และช้อปปิ้งบนถนนสายช้อปปิ้งสุดคึกคัก ถือเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยทีเดียว  เริ่มต้นด้วย พาทุกท่านเดินเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พักกลางเมือง พักผ่อนกันสักเล็กน้อย ล้างหน้าล้างตาหรือบางคนจะเปลี่ยนชุดไปเดินเล่นกันเพลินๆ เพราะที่พักเราอยู่กลางเมืองเก็บภาพสวยๆ ให้ครบทุกจุดแลนด์มาร์ก กับบ้านสีสันต่างๆ ริมคลองน่ารักๆ ของเมืองแห่งนี้

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ RADISSON BLU CITY CENTER

ที่พักกลางเมืองเดินเที่ยวได้สบายๆ รอบๆ เมือง เพราะวิธีเที่ยวอัมสเตอร์ดัมที่ดีที่สุดคือการเดินชม พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยย้ายกระเป๋า

ยามค่ำ ท่านสามารถเดินไปสัมผัสย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของที่นี่กันได้ใกล้ๆ ที่พักของเรา

Image by Moritz Kindler
Image by Nastya Dulhiier

DAY 03 | อัมสเตอร์ดัม 

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น Giethoorn  (เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

หมู่บ้านที่ปราศจากถนน ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้การโดยสารผ่านทางเรือบนคลองรอบหมู่บ้านเท่านั้น

คลองมีความยาวราว 7.5 กม. และมีสะพานเชื่อมเพื่อใช้ทางเดินติดต่อกันภายในหมู่บ้าน ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Boat)

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สู่กรุงอัมสเตอร์ดัม เริ่มต้นที่ย่านใจกลางเมือง จัตุรัสแดม Dam Square เป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยม

ในการเดินทางเที่ยวชมเมือง สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ผสมกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว พาเดินเล่น ถ่ายรูปกันสวยๆ 

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ RADISSON BLU  CITY CENTER

ที่พักกลางเมืองเดินเที่ยวได้สบายๆ รอบๆ เมือง เพราะวิธีเที่ยวอัมสเตอร์ดัมที่ดีที่สุดคือการเดินชม พักสองคืนติด ไม่ต้องเหนื่อยย้ายกระเป๋า

Giethoorn .webp
Image by Matheus Frade

DAY 04 | อัมสเตอร์ดัม  - เคอเคนฮอฟ - บรูกส์ (เบลเยี่ยม)

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงสาย ๆ นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof  (เดินทางประมาณ 40 นาที)

ต้ังอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน

ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ได้ใช้สวนแห่งน้ีส่งเสริมการปลูกไม้พันธุ์ใหม่ๆ

โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้เป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซ่ึงก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ ๆ ข้ึน ทุกปีผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลก

จะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิตในสวนเคอเคนฮอฟแห่งน้ีนับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

นำท่านชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ Keukenhof  ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศ งานสวนดอกไม้ระดับโลก ที่ 1 ปี มีครั้งกันให้เต็มที่

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร หากฟ้าฝนเป็นใจฝนไม่ตก เราจะพาทุกท่านไปที่ฟาร์ม  "ทุ่งดอกทิวลิป" ให้ทุกท่านได้ลงไปเก็บภาพสวยๆ กัน

หลังจากเก็บภาพกันอย่างเต็มที่ พาท่านอำลาเนเธอร์แลนด์ เดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศเบลเยี่ยมจุดมุ่งหมายของเราคือ  เมืองบรูกส์ เมืองมรดกโลกสุดโรแมนติกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิชแห่งยุโรปเหนือ”  เมื่อทุกท่านถึงเมืองนี้จะทราบว่า ทำไมเราถึงพาท่านมาพักที่นี่ ไม่ไปพักเมืองใหญ่ๆ กันค่ะ

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  ROSENBURG HOTEL BRUGGE

ที่พักกลางเมือง พักสองคืนติดไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋า

Keukenhof-Holland-path.jpeg
Tulip.jpeg

DAY 05  | บรูจส์ - บรัสเซล - บรูกส์

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เมือง บรัสเซล BRUSSELS ประเทศเบลเยี่ยม 
(เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) พาท่านสู่ จัตุรัสกร็องปลัส (The Grand Place) นำท่านถ่ายรูปกับ

เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส (Manneken Pis) รูปปั้นเด็กชายยืนเปลือยกาย ชื่อดัง กลางกรุงบรัสเซลล์

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อกลับ  เมืองบรูกส์ BRUGES (ระยะทางประมาณ 50 กม. เวลาประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งมีตลาดค้าขายและที่จัดงานต่าง ๆ ของเมือง

จัตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกว้างบริเวณวังเก่าซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน หอระฆังประจำเมือง

(THE BELFRY) ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์  

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  ROSENBURG HOTEL BRUGGE

ที่พักกลางเมือง พักสองคืนติดไม่ต้องเหนื่อยจัดกระเป๋า

Image by Bibhash (Knapsnack.life) Banerjee
Image by Elijah G

DAY 06 | บรูกส์ - ปารีส (ฝรั่งเศส) 

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

พาท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ปารีส เมืองหลวงของฝรั่งเศส  สู่พระราชวังแวร์ซาย (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหารพาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี  วังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1979 พระราชวังแวร์ซายเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปัจจุบัน โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตั้งใจที่จะสร้างวังให้เป็นศูนย์กลางของบัลลังก์ แวร์ซาย วังที่งดงามและสวยงามสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ภายในแบ่งเป็นห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องบันเทิง และห้องอื่นๆ ผนังห้องแต่ละห้องประดับประดาด้วยเครื่องตกแต่งที่ตระการตาและภาพวาดที่มีชื่อเสียง คนทั้งโลกยกย่องพระราชวังแวร์ซายในฐานะที่รวบรวมเอกลักษณ์ทางศิลปะของฝรั่งเศสที่โด่งดังไปทั่วโลก จนกระทั่งพวกเขากล่าวว่า "ใครก็ตามที่เยี่ยมชมพระราชวังแวร์ซายแล้วเขาก็เห็นโลกที่ศิวิไลซ์อย่างแท้จริง

จนได้เวลาพาท่านเข้าสู่ที่พัก (เดินทางเข้าปารีสประมาน 30 นาที) เช็คอินเข้าที่พัก ติดหอไอเฟล และพักผ่อนกันสักเล็กน้อย จนได้เวลาพาท่านเดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศให้ทั่วรอบๆ "หอไอเฟล" สิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นหอสูงโครงสร้างเหล็ก

ความสูงรวมจากฐานถึงยอดบนสุดที่ถูกบันทึกไว้ในปัจจุบันคือ 324 เมตร เคยครองอันดับสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก

จนถึงปี 1930 มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากถึงปีละ 7 ล้านคนโดยร้อยละ 75 เป็นชาวต่างชาติที่มาเยือนพร้อมกับความเชื่อว่า

"หากมาเที่ยวฝรั่งเศสแล้วไม่ได้มาเยือนหอไอเฟล ก็เหมือนมาไม่ถึงฝรั่งเศส” เดินให้ทั่วทั้งบริเวณทั้งรอบหอไอเฟล และบริเวณแม่น้ำแซน

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL  

ที่พักทุกห้องมีระเบียงชมวิวหอไอเฟล

Image by Louis Paulin
IMG_7749.JPG

DAY 07  | ปารีส

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้าพักผ่อน ณ ที่พักเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าหน้าระเบียงวิวหอไอเฟลจากห้องพัก

10:00 พาท่านออกเดินทางกันสักเล็กน้อยไปเก็บภาพบรรยากาศ ณ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ Museum du Louvre   พาไปชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านหน้า  (หากท่านใดสนใจเข้าชมภายใน ช่วงบ่ายสามารถซื้อตั๋วเข้าชมเพิ่มเติมได้จะใช้เวลาด้านในประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ต่อด้วยพาชมเก็บภาพกับ ประตูชัยฝรั่งเศส Arc de Triomphe  เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายไปต่อที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ Champs Elysees เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!! ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส

เมื่อได้ภาพกันอย่างจุใจกันแล้วอิสระให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ

19:00 อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE

ที่พักกลางถนนช้อปปิ้ง เดินช้อปปิ้งเพลินๆ กับช็อปแบรนด์เนมรายล้อมโรงแรม

21.jpg
15.jpg

DAY 08 | ปารีส

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

09:30 เนื่องจากที่พักเราอยู่กลางถนนช้อปปิ้ง วันนี้จะพาเดินกันให้ทั่วบริเวณตั้งแต่ที่พัก ไปจัสตุรัสแวงโดม ต่อด้วยโรงละครโอเปรา และเข้าสู่ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  ห้างหรูที่โด่งดังที่สุดของปารีส ตลอดสองข้างทางสามารถเก็บภาพบรรยากาศหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ตลอดทาง

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งกลางย่านถนนแบรนด์เนมที่มีทุกแบรนด์ที่ท่านจะนึกถึง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำ

พักค้างคืน ณ HOTEL DE CASTIGLIONE

ที่พักกลางถนนช้อปปิ้ง เดินช้อปปิ้งเพลินๆ กับช็อปแบรนด์เนมรายล้อมโรงแรม

DAY 09 | เก็บตก  ปารีส - สนามบิน

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

เก็บตกช้อปปิ้ง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวัน

17:00 เดินทางเข้าสนามบิน

21:55 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินเอมิเรตแอร์ เที่ยวบินที่ EK076 เดินทางประมาณ 6.40 ชั่วโมง

DAY 10 | กรุงเทพฯ

06:35 แวะสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 3.05 ชั่วโมง

09:40 เดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสายการบินเอมิเรต เที่ยวบินที่ EK327 เดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง

18:55 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ 

แบบจอยทริป

เดินทางร่วมกับคณะของเรา 10-20 ท่าน

- เดินทาง 2 ท่าน ท่านละ 194,900.-  

- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว 55,900.-

- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.- 

- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 35,000.-

- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.-

ราคาเด็ก

อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี ท่านละ 35,000.- (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 2   ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่ (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12 ปี ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.- (ราคาไม่รวมเตียงเสริม)

อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่

จะเป็นทัวร์ราคาสูงนะคะ

เน้นที่พักกลางเมือง เฉพาะที่พักก็ราคาสูงกว่าทัวร์ทั่วไปประมาณ 30,000 บาทแล้วค่ะ

และยังมีตากล้องให้ทุกทริป กับอาหารแบบพรีเมี่ยม ที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้านทัวร์ลงทั่วไปค่ะ

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  (ราคาตั๋วเครื่องบินจะเป็นราคาในชั้นประหยัด

(ที่นั่ง จำนวนกระเป๋า และน้ำหนักสัมภาระ  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ)

- วีซ่า  การดำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ

- ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000.-

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า

(ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้)

- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

- รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ตากล้องพร้อมถ่ายภาพ 1 ท่าน

- หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน

- ทิปคนขับรถต่างชาติ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ)

- ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม 

- ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับโควิด เช่น ค่าที่พักกักตัว หรือค่าตรวจโควิด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
- ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในรายการ

- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์และตากล้อง

หมายเหตุ
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
-  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
-   บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
-  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย
-  ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
-  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
-  บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท 

(ชำระงวดแรกเพื่อออกบัตรโดยสาร)

-     เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆของ

      ผู้เดินทางได้ (หากท่านมีการทำพาสปอตเล่มใหม่ ชื่อ-นามสกุลจะต้องตรงตามพาสปอตเล่มเดิมที่ส่ง

     มาจองทริปไว้กับทางบริษัท หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆ ทางผู้

     เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง)

-    หมายเลขบัญชีชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท วันซ์ อะเกน 2010 จำกัด

      ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 348-250357-5 (Scb)
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
- กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า

15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
- หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ อื่นๆ
1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2.  เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

(ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น)
3. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4.  หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5.   ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
6.  ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** ยกเว้นกรณี

- หากยื่นวีซ่าแล้ว

- โปรแกรมที่มีโปรโมชั่นของตั๋วเครื่องบิน

- กรณีที่ท่านเลือกระบุห้องพักพิเศษ หรือ โปรแกรมการขายที่ทางบริษัทฯ ระบุห้องพักแบบพิเศษไว้

(เนื่องจากห้องพักที่ระบุทางโปรแกรมเป็นห้องพักพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้)

*หักค่าใช้จ่ายตามจริง
2.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3.   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ add LINE Business ID 

Line ทัวร์ยุโรป tour.png

และทั้งหมดนี้ แถมฟรีตากล้อง

thank you for your support…


 

ทัวร์ ยุโรป 2565

บริษัททัวร์ , ท่องเที่ยว , ทัวร์สวิส , ทัวร์ยุโรป ,  ทัวร์ , ท่องเที่ยว , สวิตเซอร์แลนด์ , ไอซ์แลนด์  , 
ฝรั่งเศส , อิตาลี , เยอรมัน , Hallstatt , เชก , ฮังการี , อังกฤษ , สโลวีเนีย , โครเอเชีย , ญี่ปุ่น

bottom of page