top of page

LUXURY VIETNAM

หนึ่งในประเทศที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิต และวัฒนธรรมดั่งเดิม
สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าชาวเขาอันเก่าแก่
อาหารภูมิภาคแท้ ๆ การแต่งกายที่ยังคงความเป็นท้องถิ่น
เดินชิมอาหาร Street Food ขึ้นชื่อของประเทศ
สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกที่ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์


ที่สำคัญยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีธรรมชาติหลากหลาย

ชมทิวทัศน์สวยสุดลูกหูลูกตาของไร่นาขั้นบันไดสีเขียวขจี
 หาดทรายสีขาวน้ำสีฟ้า ภูเขาสูงที่ได้รับฉายาหลังคาแห่งอินโดจีน และถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ ท่านจะได้เจออยู่ในประเทศเดียว

ทำไมต้องเรา  ??

ไม่มีทัวร์ไหน

จัดที่พักเกรดนี้

แน่นอน !!

พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 / ตากล้องประกบทุกทริป 1 

- พัก 1  คืนที่ PISTACHIO HOTEL SAPA

ห้องพักมีสระว่ายน้ำวิวสวย กลางเมืองซาปา

- พัก 1  คืนที่ HOTEL TOPAS ECPLODGE

ที่พักสวยที่สุดของซาปา

- พัก 1  คืนที่ Hanoi Center Silk Hotel & Travel

ห้องพักกลางเมือง กลางถนนช้อปปิ้ง

โปรแกรมทำแบบหลวม ๆ สบาย ๆ ไม่เร่งรีบ มีเวลาให้พักผ่อน ที่พักสวย ๆ

Image by Hiep Nguyen

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

ROUTE of LUXURY VIETNAM

โปรแกรมการเดินทาง 

เส้นทาง : เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย แบบ Luxury 4 วัน 3 คืน


เดินทางโดย : สายการบินไทย (บินตรง)

กำหนดการเดินทาง 

-

วันแรกของการเดินทาง | กรุงเทพฯ - ฮานอย 

05:00 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

07.45 ออกเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI AIRWAYS   เที่ยวบิน ระยะเวลา 02.00 ชม.

09.35  ถึงสนามบินโหน่ยบ่าย

นำท่านผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน

อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร

ทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม

อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย

ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

ทำให้อาคารบ้านเรือนของเมืองนี้ยังคงเป็นแบบตะวันตก  บวกกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของทางตะวันออก

นับว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชม.)

12.30 บริการขนมปังเวียดนาม พร้อมน้ำดื่ม บนรถ

15.00  นำท่านเข้าเช็คอินที่พัก มีเวลาพักผ่อนอิสระให้หายเหนื่อยจากการเดินทาง

จะเดินเล่นในตัวเมืองซาปา หรือใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรม ก็มีเวลาพักผ่อนกันอย่างเต็มที่

19.00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูหม้อไฟแซลม่อน อาหารขึ้นชื่อของเวียดนาม)

พักค้างคืน ณ PISTACHIO HOTEL SAPA

ห้องพักมีสระว่ายน้ำวิวสวย กลางเมืองซาปา

Vietnam_2.jpg
topuspool1.jpeg

วันที่สองของการเดินทาง | ซาปา - ฟานซีปัน - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

08.00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

มีเวลาพักผ่อนจิบกาแฟเดินเล่นรอบ ๆ ที่พัก ไม่เร่งรีบ

10.00  นำท่านเดินทางสู่สถานีซาปา เพื่อนั่งรถไฟสายวินเทจไปยังสถานีกระเช้า

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง

เมื่อถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน  ยอดเขาที่มีความสูง

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  3,143 เมตร ถือได้ว่าสูงที่สุดในเวียดนาม และในภูมิภาคอินโดจีน
จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น  “หลังคาแห่งอินโดจีน”

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เฝอเวียดนาม)

14.00 นำท่านชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม

ของไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาสวยงามสุดลูกหูลูกตา ชมวิถีชีวีตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน

ท่านจะได้พบกับคนท้องถิ่นแต่งตัวชุดพื้นเมืองขายสินค้าของที่ระลึก วิถีชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย

บ้านรูปแบบดั้งเดิมของเผ่าม้ง รวมทั้งสินค้าหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของชาวเขาไม่ว่าจะทอผ้า หรือแกะสลักเงิน

16.00 พาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก มีเวลาพักผ่อนกันสักเล็กน้อย

จากนั้นพาเดินเล่นรอบ ๆ เมืองซาปาชมบรรยากาศยามเย็นและวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อาหารพื้นเมือง เสิร์ฟท่านด้วยเมนูปิ้งย่างแบบเวียดนาม

พักค้างคืน ณ HOTEL TOPAS ECPLODGE

ที่พักสวยที่สุดของซาปา

Vietnam_8.jpg
Vietnam_9.jpg
Vietnam_10.jpg

วันที่สามของการเดินทาง | ซาปา - ฮานอย

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้า มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ หรือจะแช่น้ำที่สระน้ำของที่พัก

11:00 ออกเดินทางสู่เมือง ฮานอย  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)

ในช่วงแรกระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้เห็นวิวของภูเขา และนาขั้นบันไดสีเขียวขจีตัดกับท้องฟ้าสีคราม

เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างใช้เวลา ให้ท่านได้พักผ่อนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เมืองฮานอย

13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อเข้าสู่ฮานอย

17:00 พาท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

18:00  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำท่านสามารถพักผ่อนเดินเล่นรอบ ๆ ที่พักตามอัธยาศัย จะสัมผัสบรรยากาศ   

NIGHT LIFE  สุดคึกคักของเมืองฮานอย  ที่เรียกได้ว่าเหมือนยกถนนข้าวสารมาไว้ที่นี่เลยก็ว่าได้

เดินเล่นถนน Ta Hien ที่มีผับและร้านอาหารเล็ก ๆ หลายร้านที่เสิร์ฟเบียร์คราฟเย็นฉ่ำพร้อมอาหารเวียดนามแสนอร่อย
จะเลือกเดินชิมอาหาร   Street Food  ท้องถิ่น หรือจะลองเบียร์ Bia Hoi (เบียร์ฮอย) เบียร์สดขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม

ก็เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแก่การได้มาเยือนเมืองฮานอยแน่นอน

พักค้างคืน ณ Hanoi Center Silk Hotel & Travel

ห้องพักกลางเมือง กลางถนนช้อปปิ้ง

วันที่สี่ของการเดินทาง | ฮานอย - กรุงเทพฯ

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก 

09:00  นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ที่มาของชื่อมาจากในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิได้ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์

ในการรบกับชาวจีนที่เข้ามารุกราน และได้นำมาคืนกับเต่ายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ทะเลสาบแห่งนี้เมื่อได้รับชัยชนะแล้ว

จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบสีเขียวใจกลางกรุงฮานอยแห่งนี้  อาจจะเพราะตำนานบวกกับความสวยงามของทะเลสาบ

ทำให้มีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมักมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้

ชมวัดหงอกเซิน วัดที่สร้างขึ้นโดยมีสถาปัตยกรรมและศิลปะแบบจีนเกือบทั้งหมด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ

บนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดได้โดยสะพานแสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นสะพานที่มีสีแดงสดใส

ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของฮานอย

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จะเดินเล่นรอบ ๆ ตัวเมืองเก็บเกี่ยวบรรยากาศเมืองหลวง

หรือเลือกเดินชิมสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อสไตล์เวียดนาม ก็ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแน่นอน

17:00 ออกเดินนทางสู่สนามบินโหน่ยบ่าย

20.25 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

เที่ยวบิน ระยะเวลา 02.00 ชม.

22.15  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

town.jpg
LINE_ALBUM_Vietnam_220907_0.jpg
Vietnam_14.jpg
LINE_ALBUM_Vietnam_220907.jpg
LINE_ALBUM_Vietnam_220907_2.jpg
Vietnam_15.jpg
Vietnam_6.jpg
Image by Elliot Andrews
Image by Manh Nghiem
Image by Frida Aguilar Estrada

อัตราค่าบริการ 

แบบจอยทริป

เดินทางร่วมกับคณะของเรา 10-20 ท่าน

- เดินทาง 2 ท่าน  ท่านละ 54,900.-

- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว สอบถามเพิ่มเติม

- ราคาเด็ก สอบถามเพิ่มเติม

จะเป็นทัวร์ราคาสูงนะคะ

เน้นที่พักกลางเมือง เฉพาะที่พักก็ราคาสูงกว่าทัวร์ทั่วไปประมาณ 30,000 บาทแล้วค่ะ

และยังมีตากล้องให้ทุกทริป กับอาหารแบบพรีเมี่ยม ที่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้านทัวร์ลงทั่วไปค่ะ

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  (ราคาตั๋วเครื่องบินจะเป็นราคาในชั้นประหยัด

ที่นั่ง จำนวนกระเป๋า และน้ำหนักสัมภาระ  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ)

- ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.-

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า

(ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้)

- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

- รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ตากล้องพร้อมถ่ายภาพ 1 ท่าน

- หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 ท่าน

- ทิปคนขับรถต่างชาติ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ)

- ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการโควิดทั้งหมด (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจ PCR Test

ก่อนเดินทางทั้งไปและกลับ ประมาณ 2,000 บาท , ค่าโรงแรม Test and go เริ่มต้น 4,900 ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
- ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในรายการ

- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์และตากล้อง

หมายเหตุ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย
-    ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
-    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
-    บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
-    กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัทฯ

(ชำระงวดแรกเพื่อออกบัตรโดยสาร)

-     เมื่อมีการออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆของ

      ผู้เดินทางได้ (หากท่านมีการทำพาสปอตเล่มใหม่ ชื่อ-นามสกุลจะต้องตรงตามพาสปอตเล่มเดิมที่ส่ง

     มาจองทริปไว้กับทางบริษัท หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกดใดๆ ทางผู้

     เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามจริง)

-    หมายเลขบัญชีชำระเงิน ชื่อบัญชี บริษัท วันซ์ อะเกน 2010 จำกัด

      ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 348-250357-5 (Scb)
-    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
-    กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้

ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
-    หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
-    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ อื่นๆ
1.    บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ

จะต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2.    เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

(ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเท่านั้น)
3.    กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
-    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-    ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4.    หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5.    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
6.    ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

*** ยกเว้นกรณี

- หากยื่นวีซ่าแล้ว

- โปรแกรมที่มีโปรโมชั่นของตั๋วเครื่องบิน

- กรณีที่ท่านเลือกระบุห้องพักพิเศษ หรือ โปรแกรมการขายที่ทางบริษัทฯ ระบุห้องพักแบบพิเศษไว้

(เนื่องจากห้องพักที่ระบุทางโปรแกรมเป็นห้องพักพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้)

*หักค่าใช้จ่ายตามจริง
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ add LINE Business ID  

Line ทัวร์ยุโรป tour.png

และทั้งหมดนี้ แถมฟรีตากล้อง

thank you for your support…
 

ทัวร์ ยุโรป 2565

บริษัททัวร์ , ท่องเที่ยว , ทัวร์สวิส , ทัวร์ยุโรป ,  ทัวร์ , ท่องเที่ยว , สวิตเซอร์แลนด์ , ไอซ์แลนด์  , 
ฝรั่งเศส , อิตาลี , เยอรมัน , Hallstatt , เชก , ฮังการี , อังกฤษ , สโลวีเนีย , โครเอเชีย , ญี่ปุ่น

bottom of page