top of page

PORTUGAL SPAIN

เริ่มด้วยที่พักสวยที่สุดของมิลาน

ต่อด้วยพักผ่อนกับที่พักสวยและสวยมากของสวิส

ไปนอนห้องพักวิวหอไอเฟล

จบท้ายช้อปปิ้งเต็มๆ ที่ปารีส

และยังมีตากล้องประกบติด

DAY 01 เช็คอิน

DAY 02 ถึงมิลาน เที่ยวดูโอโม่

พักกลางห้างแกเลอเรียมีวิวทุกห้อง

DAY 03 เข้าสวิส เที่ยวเซอร์แมท

พักที่พักสวยที่สุดของเซอร์แมท

DAY 04 ขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท

กลับมาพักที่เดิม

DAY 05  ไปอเดลโบเด้ล

ที่พักสวยสุดของเมืองมีสระน้ำวิวสวย

DAY 06 ขึ้นเขากลาเซีย 3000

กลับมาพักที่เดิม

DAY 07 นั่ง TGV เข้าปารีส 

พักติดหอไอเฟล มีระเบียงวิวหอไอเฟลทุกห้อง

DAY 08 ถ่ายภาพให้ทั่วปารีส

พักกลางถนนช้อปปิ้ง

DAY 09 พาช้อปปิ้ง เก็บภาพปารีส

พักกลางถนนช้อปปิ้ง

DAY 10 เก็บตกช้อปปิ้ง

ขึ้นเครื่องกลับ 3 ทุ่ม

DAY 11 กลับถึงกรุงเทพ

 

ทำไมต้องเรา  ??

หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง 1 / ตากล้องประกบทุกทริป 1 

โปรแกรมทำแบบหลวมๆ สบายๆ ไม่เร่งรีบ มีเวลาให้พักผ่อน ที่พักสวย ๆ

ที่พักดีทุกที่ ไม่วิวสวยก็กลางช้อปปิ้ง

Image by Rafael Kellermann Streit

"ช่วยทำให้การเที่ยวคือการพักผ่อนอย่างแท้จริง"

ROUTE of PORTUGAL SPAIN

โปรแกรมการเดินทาง 
เส้นทาง : โปรตุเกส สเปน  11 วัน 8 คืน 

เดินทางโดย : ลุฟฮันซา

กำหนดการเดินทาง 
-

วันเดินทางและสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบินในปัจจุบัน

DAY 01 I กรุงเทพฯ 

20:00 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23:00 ออกเดินทางสู่ปอร์โต ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบินลุฟฮันซา เที่ยวบินที่ LH773 (เดินทางประมาณ 11.20 ชั่วโมง)

 

DAY 02 I  มิวนิค - ปอร์โต (โปรตุเกส)

05:20 แวะสนามบินมิวนิก รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 3 ชั่วโมง

08:30 บินต่อสู่ปอร์โต โดยสายการบินลุฟฮันซา เที่ยวบินที่ LH782 (เดินทางประมาณ 2.55 ชั่วโมง)

10:25 ถึงสนามบินปอร์โต พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นพาท่านเข้าสู่ตัวเมืองท่า ปอร์โต เมื่อที่เรียกว่าคลาสสิกทั้งเมือง คลาสสิคและสวยมาก สวยมากและคลาสสิค

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ  HOTEL CARRIS PORTO RIBEIRA

ที่พักใจกลางแลนด์มาร์ก ที่สามารถเดินเล่นได้ทุกจุดสำคัญของเมือง

Image by João Reguengos
Image by Matt Roskovec

DAY 03 I  ปอร์โต - โคอิมบรา - ลิสบอน

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

0

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

1

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

หลังอาหาร หากท้องฟ้าเป็นใจ ท่านสามารถเห็นหมู่ดาวนับล้านและทางช้างเผือกได้เต็มๆ ตาเคียงข้างยอดเขาแมทเทอร์ฮร์นจากที่พัก

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

riffelhaus 1853 33.jpeg

DAY 04 I ลิสบอน - ซินตรา - ปราสาทฟีน่า - เอสโตริล - ลิสบอน

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

พักผ่อน

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

06_edited.jpg
04.jpg

DAY 05  I ลิสบอน - ฟารู - เซบียา

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้า

12:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

The cambrian adelboden.jpg
adelboden.jpeg

DAY 06  I เซบียา - คอร์โดบาร์ - โทเลโด - มาดริด

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้า

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยออดเขา

18:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

maxresdefault_edited.jpg

DAY 07  I มาดริด

07:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

0

19:00 อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

รูปลูกค้า10.jpg

DAY 08  I มาดริด - ซาราโกซา  - บาร์เซโลนา

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

ช่วงเช้าพักผ่อน ณ ที่พักเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าหน้าระเบียงวิวหอไอเฟลจากห้องพัก

1

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่

19:00 อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

25.jpg
IMG_7582.jpg

DAY 09 I  บาร์เซโลนา 

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก

0

12:00 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งกลางย่านถนนแบรนด์เนมที่มีทุกแบรนด์ที่ท่านจะนึกถึง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารค่ำ

พักค้างคืน ณ 

ที่พัก

DAY 10  I  บาร์เซโลน่า  - กรุงเทพฯ

08:00 อาหารเช้า ณ ที่พัก 

เก็บตกช้อปปิ้ง และเก็บภาพถ่ายจนจุใจ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารกลางวัน

15:00 ได้เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลน่า

18:30 เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินลุฟฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH1817 (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

20:30 แวะเปลี่ยนเครื่องสนามบินมิวนิคประมาณ 2 ชั่วโมง

22:25 ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบินลุฟฮันซา เที่ยวบินที่ LH772 (เดินทางประมาณ 10.45 ชั่วโมง)

 

DAY 11 I กรุงเทพฯ

14:10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ 

แบบจอยทริป

เดินทางร่วมกับคณะของเราคณะ
 

- เดินทาง 2 ท่าน  ท่านละ 229,900 .-

- เดินทาง 1 ท่าน  เพิ่มค่าพักเดี่ยว สอบถามเพิ่มเติม

- อัพเกรดเป็นตั๋วชั้น BUSINESS เพิ่มเริ่มต้น 90,000.- 

- จองตั๋วเครื่องบินเอง หักค่าตั๋วออก 45,000.-

- มีวีซ่าแล้ว หักค่าวีซ่าออก 4,000.-

ราคาเด็ก

อายุ 1 ปี  - ไม่เกิน 2 ปี  ท่านละ 25,000.-

อายุ 2 ปี  - ไม่เกิน 9  ปี  คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่

อายุ 9  ปี  - ไม่เกิน 12    ปี  ราคาถูกกว่าผู้ใหญ่ 5,000.-

อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม

- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เป็นตั๋วเครื่องบินราคาถูกสุด น้ำหนักกระเป๋าและที่นั่งจะเป็นไม่ตามที่สายการบินกำหนด)

- วีซ่า  การดำเนินการ และพาไปขอวีซ่าที่ศูนย์ฯ

- ประกันการเดินทาง วงเงิน 2,000,000

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่า

(ห้องพักเป็นแบบสแตนดาร์ด สามารถอัพเกรดที่พักเพิ่มเติมได้)

- อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง

- รถพาเที่ยวตลอดการเดินทาง

- ตากล้องพร้อมถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

- หัวหน้าทัวร์ชำนาญ

- ทิปคนขับรถต่างชาติ

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้าต้องการ)

- ไม่รวมค่ากิจกรรมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในโปรแกรม 

- ไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับโควิด เช่น ค่าที่พักกักตัว หรือค่าตรวจโควิด
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
- ค่าเข้าชมในสถานที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในรายการ

- ค่าทิป หัวหน้าทัวร์และตากล้อง

หมายเหตุ
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และท่านอาจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้น
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) แล้วถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศหนึ่ง
-    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออำนวย
-    ในกรณีที่ท่านต้องการออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ บัตรโดยสารแลกไมล์หรือ บัตรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจ้งทีมงานขายเพื่อขอยืนยันว่า คณะทัวร์ออกเดินทางได้แน่นอนก่อน หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับคำยืนยันจากพนักงานขายแล้วออกเดินทางไม่ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี และควรออกตั๋วภายหลังจากการวางมัดจำและดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว
-    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
-    บริษัทฯ ขอยกเลิกการบริการของยานพาหนะ พนักงานขับรถ และโรงแรมที่พัก สำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความประพฤติก้าวร้าว ไม่เหมาะสมทำลายทรัพย์สิน หรือเจตนาทำผิดกฎหมายในประเทศนั้น ๆ

รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อ
ก่อนทำการจองและวางมัดจำทัวร์

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
-    กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรกและส่งสลิปโอนมาในช่องทางของบริษัท 
-    หมายเลขบัญชีชำระเงิน โปรดติดต่อบริษัทอีกครั้ง
-    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเมื่อผลของวีซ่าออก หรือในช่วงเทศกาลที่มีการต้องเร่งออกตั๋วเครื่องบิน หรือโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
-    กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โปรดชำระค่าทัวร์ยอดเต็มจำนวน
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจำนวนสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้
-    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆเนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
-    หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
-    เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ อื่นๆ
1.    บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านและได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2.    เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
3.    กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
-    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-    ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องเสียค่ามัดจำบางส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

4.    หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
5.    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้ทั้งคณะ และเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
6.    ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกำหนด  ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ยกเว้นหากยื่นวีซ่าแล้ว หรือเป็นโปรแกรมโปรโมชั่นออกตั๋วเครื่องบิน หรือที่พักที่ท่านเลือกพิเศษไว้ หักค่าใช้จ่ายตามจริง
2.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-30 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
3.    ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง 

โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์
ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลังจากท่านทำการจองทัวร์แล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ add LINE Business ID  

Line ทัวร์ยุโรป tour.png

และทั้งหมดนี้ แถมฟรีตากล้อง

thank you for your support…

 

ทัวร์ ยุโรป 2565

บริษัททัวร์ , ท่องเที่ยว , ทัวร์สวิส , ทัวร์ยุโรป ,  ทัวร์ , ท่องเที่ยว , สวิตเซอร์แลนด์ , ไอซ์แลนด์  , 
ฝรั่งเศส , อิตาลี , เยอรมัน , Hallstatt , เชก , ฮังการี , อังกฤษ , สโลวีเนีย , โครเอเชีย , ญี่ปุ่น

bottom of page